shopup.com

3220797

ดูหน้า

บริการ

  • มีตัวอย่างสินค้าน้ำหอม เพื่อทดลองลงในผลิตภัณฑ์ พร้อมบริการจัดส่งฟรี ทั้งยังสามารถปรับปรุงกลิ่น ได้ตามความต้องการ หรือพัฒนากลิ่นน้ำหอม ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ จนกว่าจะเกิดความพึงพอใจ
  • สร้างสรรค์แนวกลิ่นใหม่ๆ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถทำได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งเร้าอันดับต้นที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้
  • เทียบกลิ่นหัวน้ำหอม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการ แกะสูตรน้ำหอม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย Gas liquid Chromatography (GLC)
    เทียบกลิ่นผลิตภัณฑ์ ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
  • มีเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแนวกลิ่นที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์
  • สินค้าทุกรายการ มีเอกสารสำคัญเพื่อใช้ประกอบขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ อาทิ


     1.Specification (Spec)

     2.Material Safety Data Sheet (MSDS)

     3.International Fragrance Association (IFRA)

     4.26 Allergens (26A)

     5.% Essential Oil

     6.Halal

     7.Non Animal Testing

     8.Perfume Description

     9.Perfumes Pyramid


20 สิงหาคม 2558

ผู้ชม 15758 ครั้ง

Engine by shopup.com