shopup.com

 

เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2555 โดยจัดจำหน่ายหัวเชื้อน้ำหอม, สารสกัดจากธรรมธรรมชาติ และน้ำมันหอมระเหย นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยมีการควบคุมวัตถุดิบของหัวเชื้อน้ำหอม ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมน้ำหอมนานาชาติ (International Fragrance Association / IFRA) โดยจัดจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในครัวเรือน อาทิ กลุ่มโรงงานผู้ผลิตสินค้าประเภท

ปรับอากาศ

ผลิตภัณฑ์เด็ก

เครื่องสำอางค์

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า

น้ำหอมแฟชั่น

ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
ผลิตภัณ์สปา และอโรมาเธอราพี

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 

Engine by shopup.com